Välkommen till Pajebo Gårds webbplats!

 

Pajebo Gård är en nygammal gård om 6,5 ha med ängs- och hagmarker. Här bor Bengt och Karin Dahlberg med sina djur. 

Våra egna hästar är Svenska halvblod med lite spännande inkorsningar. En valack är till hälften Quarter Horse. Ett sto har en vackert böjd näsrygg som kommer från faderslinjen som är Hannoveranare. Det nyaste tillskottet är ännu mera spännande. Hennes mor är halvblodsstoet och pappan är PRE-hingst.

På gården finns också en Västgötaspets-tik, två stallkatter, en huskatt och en hönsgård med f.n. en tupp och sex hönor av den gamla rasen Kinda-höns. Vi kan nästan räkna in älgar, rådjur och harar till gårdens djur också. De rört sig på ägorna och tycks tämligen orädda.

Pajebo Gård har gamla anor. Det finns dokumentation som visar att det var ett jordbruk redan på 1500-talet, men det finns goda skäl att tro att gården är ännu äldre. Här finns fornåkrar och odlingsrösen.

Vi byggde upp den nuvarande gården vid mitten av 1990-talet, när det rådde svår lågkonjunktur. Från början handlade det mest om att hitta en plats för våra hästar. Efterhand har ambitionen växt. Vi är angelägna om att hästarna har ett så gott liv som det bara är möjligt. Med utgångspunkt i den fria hästens sätt att leva och vara har vi anpassat gården. De går ute dygnet runt, hela året. När det inte är aktivitet i ridhuset utnyttjas det av hästarna som vind- och väderskydd. Där kan de också vila och umgås. De har ständig tillgång till stråfoder och vatten, och det kraftfoder vi har valt är ekologiskt och utformat med tanke på hästens naturliga fysiologi. Hästarna är skolösa och de bara hovarna verkas regelbundet för en optimal funktion.

I linje med denna syn på hur hästar fungerar har vi också valt att träna och rida dem enligt de gamla syd-Europeiska sättet, som kallas Akademisk ridning, Barockridning eller till exempel Klassisk ridning. Läs mera om detta på Markus Holsts hemsida. Vi försöker också att lära oss hur kommunikationen med hästarna kan utvecklas, läs mera om detta på sidan "Att rida är att kommunicera" och om kursen "Dansa med din häst".

Idag arbetar vi för att återställa den gamla betesmarken, till fromma för både hästarna och naturen. Glädjande nog har vi kunnat konstatera att många numera ovanliga växtarter har återkommit och att de ökar i antal. Förutom Blåklockor, Tjärblomster och till exempel Prästkrage kan vi också hitta Nattviol, Jungfrulin och Svinrot, växter som i stora delar av landet försvunnit på grund av det moderna jordbrukets okänslighet för de ekologiska sambanden.